1000$ ZA ODSZYFROWANIE NOTATEK NA MARGINESIE ODYSEI

Tajemnicze zapiski

Bibliotheca Homerica Langiana to zbiór 187 druków koncentrujących się na Homerze, który został przekazany Bibliotece Uniwersytetu w Chicago przez Michaela Langa w 2007 roku. W skład kolekcji wchodzą stare, greckie edycje Iliady i Odysei, a także dawne przekłady eposów na języki nowożytne. Wśród podarowanych przez Langa książek, znalazł się egzemplarz Odysei z 1504r. zawierający niedające się odszyfrować notatkami na marginesach.  Tajemniczości marginaliom dodaje fakt, że pojawiają się wyłącznie na kartach XI księgi, która zawiera opis wędrówki Odysa do Hadesu. Darczyńca obiecuje wypłacić 1000 dolarów osobie, która jako pierwsza dokona transkrypcji i tłumaczenia zapisków. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś rodzajem stenogramu, czyli skrótowej i symbolicznej formy zapisu mającej przyspieszyć czynność pisania. Lang podejrzewa, że notatki zostały sporządzone w XIX wieku, być może po francusku. 

 

 Poniżej zamieszczam kilka zdjęć zagadkowego egzemplarza Odysei. Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił w rozwiązaniu tej zagadki, może znaleźć skany w wysokiej rozdzielczości na tej stronie.

Strona z notatkami
Przykładowe notatki
Zbliżenie
I jeszcze jedno
Druga strona z notatkami

Autor poprawiał swoje bazgroły
Napis nad początkiem rozdziału
I dłuższy komentarz pod spodem

Dla porównania: zapisy różnymi systemami stenografii
Przykład użycia stenografii z przełomu XIX i XX wieku
Aktualizacja 29.04: 
Zapiski zostały już odszyfrowane. Biblioteka Uniwersytetu w Chicago w ciągu kilku dni opublikuje rozwiązanie.
 

Źródło: