Jezydzi w 360 stopniach

Zapraszam na otwarcie salonu VR Lab Spectrum na ul. Szpitalnej 5 (lokal 2). O 16:00 będę się krótko produkował o jezydach, będzie też można zobaczyć moje materiały z Iraku na sprzęcie do VRu.